Đêm ở Grand Wan Chai Season 2

2%(185Thứ hai)
00:0011月26日
Bắt đầu từ phút này, bạn sẽ có một buổi tối đáng nhớ.Tôi sẽ là ảo thuật gia của anh trong một đêm và giấu câu trả lời trong từng bữa ăn.Mùa thứ hai của"Đêm Loan Tử", phát sóng vào lúc 10 giờ tối mỗi tuần từ ngày 9 tháng 11.
Phân loại:
标签: