Bài Tối Cao

8%(713Thứ hai)
00:0001月12日
  这世上有着52枚「X-Playing Cards」的存在,  只要被选上就可以使用卡牌的特殊能力。  玩家集团「HIGH CARD」收到回收这些任务的指示,  被选定的5名成员将潜入危险之中,展开卡牌争夺战。
Phân loại:

量子m3u8-Chơi trực tuyến

鱼乐M3U8-Chơi trực tuyến

无尽-Chơi trực tuyến